Intresseanmälan

Ange din e-postadress nedan så återkommer vi till dig med mer information kring Plannica Relay och hur vi kan hjälpa just dig!

Ange en korrekt e-postadress, tack!

Plannica Relay = Power BI?

John Hagelin
VD - Business Vision Öresund
2017-02-24


Vad är egentligen skillnaden mellan Plannica Relay och Power BI? Power BI erbjuder också en molnlösning som fungerar som en portal!

Power BI och dess molntjänst (app.powerbi.com) är en ypperlig tjänst som vi själva på Business Vision leverar till våra kunder, dock är denna molnjänst primärt för internt bruk, där majoriteten av användarna befinner sig inom samma domän. Plannica Relay å andra sidan är primärt till för organisationer som vill kunna dela med sig av sina analyser till externa användare, alltså Power BI för externt bruk.
Plannica Relay är byggt på en speciallösning av Power BI som heter Power BI Embedded. (https://azure.microsoft.com/sv-se/services/power-bi-embedded/)

Power BI Embedded, till skillnad från Power BI, är en tjänst framtagen för att tjänste- & produktföretag ska kunna inkludera Power BI i deras produkter/tjänster. Microsoft själva använder sig av följande slogan när de presenterar Power BI Embedded, "Ge data liv i din app", vilket beskriver tjänsten ganska bra. Istället för att ISP:erna själva ska bygga en avancerad Business Intelligence-modul till deras produkt/tjänst, så kan de bädda in Power BI Embedded och återanvända dess styrka. Det är mycket tack vare Power BI som Microsoft blev placerade i toppen av ledarna, tillsammans med Tableau, i Gartners "Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms", som är vår branschs största oberoende analys av bland annat Business Intelligence-verktyg.

Vad vi på Business Vision har gjort är att vi har byggt en portallösning kring just Power BI Embedded, för att kunna erbjuda våra kunder en tjänst där de i sin tur ska kunna erbjuda sina externa intressenter insikter på ett säkert och enkelt sätt i form av Power BI-rapporter och andra diverse filer. Eftersom Power BI Embedded i sig egentligen bara är en tjänst att ladda upp Power BI-rapporter till en Microsoft Azure-miljö, så har vi utvecklat ett enkelt sätt att ladda upp dessa Power BI-rapporter, implemeneterat säkerhet och adderat funktioner som att lämna kommenterar knutna till rapporterna och möjligheten att kunna ladda upp även andra filer.

För att summera så är inte Plannica Relay samma sak som varken Power BI eller Power BI Embedded, det är mer än så! Det är en molntjänst som använder sig av Power BI-rapporter, istället för en egenutvecklad BI-modul, för att erbjuda externa intressenter insikter på ett interaktivt och enkelt sätt.